Etna Fashion Weekend

28/29/30 Giugno 2019 – Aci Bonaccorsi